Kandy - Peradeniya
Kandy - Park und Botanischer Garten Peradeniya